Träffsäker Spådam Online

ny banne måne

 

Hej, jag heter Thilde !
Min andlighet har jag med mig från flera generationer av mediala och andliga släktingar, så för mig är det en naturlighet att föra samtal med människor som inte längre finns med oss i kroppslig form.

För att ha möjlighet att arbeta professionellt med andlighet, kunna ge medial vägledning eller en spådom, så har jag också arbetat med mig själv och där blev meditationen ett kraftfullt hjälpmedel. Efter att ha studerat olika meditationstekniker så valde jag en teknik som jag tyckte skulle passa mig, och som blev starten på min inre resa och läkning. Genom meditationen så helades jag bla i gamla cellminnen som lagrats i mitt DNA, och som härstammade från tidigare generationer. Ett exempel på det var att jag bar på en rädsla som jag inte på något vis kunde härleda till mitt eget liv. Det visade sig att min rädsla lagrats genom släktingar som upplevt en stor brand där både människor, och djur omkom , rädslan gick från generation till generation pga att mina släktingar inte hade bearbetat det trauma de genomled efter den stora eldsvådan.

Innan jag började arbeta som en professionell spådam så har jag också bearbetat det jag upplevt i mitt nuvarande liv och som påverkat mig i negativ riktning .

När jag kände mig hel, när jag kände livets harmoniska vindar och när jag kände att mitt liv var i balans, då var det också dags att hjälpa andra så att också de kunde få hjälp i sin strävan att få “svar” och förhoppningsvis också upptäcka och utveckla sin andliga sida.

Jag har under en del år givit vägledning och tagit emot klienter i mitt hem, vilket jag också gör idag, men inte lika ofta .Jag arbetar också på en av nätets mest populära spålinjer och kan på så sätt nå ut på ett sätt som gör att jag kan hjälpa fler.

 


 

Hängivenhet och Ärlighet

Ring mig på 0939-7577

19.90 kr/min. 18 år

 


 

 

Vilka spådomar kan en synsk person hjälpa dig med?

En seriös, bra och träffsäker medial person, som arbetat fram en ren kanal till andevärlden kan hjälpa dig att ge svar på undringar inom de flesta av livets områden genom en spådom online.

 

Kärlek

Kärlek, den viktigaste, renaste och starkaste kraften är något som de flesta undrar över och frågor som : Ska jag satsa på min nyfunna “vän” ? kommer mitt förhållande att hålla i framtiden ? Träffar jag någon snart? Vem kommer jag att leva med? Osv är vanliga, och får snabbt svar av ett erfaret och duktigt medium.

 

Ekonomi och pengar

Ekonomi och pengar, är också ett område där många söker vägledning och en duktig siare kan hjälpa dig i det du undrar över. Ex på frågor kan vara : Hur kommer min ekonomi att se ut framåt?, Kommer det oväntade pengar?, Kommer jag att klara mig?, Kommer jag att få det sökta jobbet som ger mig högre lön? Osv .

 

Boende

Många frågar också ang sitt boende! Får jag bostad snart? Hur kommer mitt boende att se ut ? Kommer jag att lyckas köpa mitt drömboende? Osv. Träffsäkra medium kan ofta beskriva detaljrikt i vilken miljö ditt boende kommer att vara.

 

Drömtydning

Vissa medium, spåkvinnor/spåmän, siare, klarseende är också duktiga och bra på att tyda drömmar och en del är specialiserade, sk drömtydare. Ex: Vad betyder det när samma dröm återkommer?, Varför känner jag ilska ibland när jag vaknar? Osv. En duktig drömtydare/spådam/spåman mfl kan hjälpa dig att tyda och förstå dina drömmar på ett sätt som gör att du “växer” och får en förståelse ang varför dina drömmar ser ut som de gör.

 

Bortappade saker

Bortappade saker är ett annat ämne som vissa ljusarbetare är otroligt duktiga på.

Ett professionellt medium kan sia om framtiden och vägleda dig inom nästan alla områden men vad du bör vara medveten om är att siaren eller mediumet mfl är verktyg för andevärlden, ett verktyg som de använder för att kunna förmedla information till oss som ännu finns i det här livet.

 

Vilka verktyg använder en Siare?

Ljusarbetare eller spåkvinnor, spåmän, siare, medium, klarseende, mfl använder förutom en väl utvecklad intuition olika hjälpmedel vid en medial vägledning, några ex är:

 

Runor 

Runor är en gammal metod som idag blir mer och mer populär. De är 25 till antalet och finns att köpa både snidade i trä och sten. Varje symbol har sin betydelse och ett duktigt medium eller siare kan lätt tolka innebörden av dessa.

Konsten att spå i handen eller

 

Spå i hand

Kiromanti,handavläsning är en metod som går ut på att mycket detaljrikt studera linjer, former och märken i handen. De viktigaste linjerna är hjärtlinjen, huvudlinjen, ödeslinjen och livslinjen. Märken kan vara: triangel, fyrkant, kors, stjärna, treudd, cirkel, kedjor mm. Den vänstra handen ( för högerhänta och tvärt om för vänsterhänta) visar din karaktär och din potential och sägs vara oföränderlig genom åren medan den hand som är dominant förändras och utvecklas beroende på vad du gjort med dina möjligheter.

Intuitionen spelar en stor och viktig roll, så ett duktigt medium, spådam / spåman, siare, klarseende osv och som är utbildad i Kiromanti kan ge dig många svar.

 

Spå med pendel

Pendel är ett annat verktyg som ökar i popularitet och som kan ge svar genom   detaljerade frågor. En pendel kan också användas till att lokalisera andar eller negativa energier i byggnader eller på platser och heala dessa.

 

Kortlek eller tarotkort

De vanligaste metoderna är dock vanliga spelkort(kartomanti) och tarotkort . Att spå i vanliga spelkort – här kan spådamen/spåmannen använda sig av många olika läggningar och utifrån de olika kortens betydelse tolka din framtid .Likt spelkorten så har tarotleken fyra färger men korten består oftast av rikt illustrerade bilder som siaren tolkar/använder i sin mediala vägledning.

 

Hur hittar jag ett bra och träffsäkert medium? Och var tar de emot sina klienter?

Vissa tar emot personligen och andra kan ge dig andlig vägledning via text eller via telefonen ( du kan också hitta ett seriöst medium via många spålinjer) eller både och. Innan du kontaktar en spåkvinna eller spåman så ska du vara medveten om att en ljusarbetare endast är en kanal som andevärlden använder sig av för att förmedla information och att du alltid har eget ansvar över ditt liv och dina val. Du kan aldrig förlita dig på att ett medium, en siare, spåkvinna, spåman, tarottydare m fl kan göra “jobbet” åt dig mao du tar egna val utifrån den vägledning du får. Otal människor vittnar om hur andlig vägledning hjälpt dem i olika livsfrågor och situationer, så välkommen och lycka till på vägen, mot spännande andliga mål.