Uncategorized

The Tower

The Tower är mitt absolut favorit kort i tarot leken. Jag känner
en väldigt stark koppling till just detta korten, och använder mig
ofta av en riktigt cool kortläggning som är inspirerat av kortet,

1 Spådomen och läggningen bygger på att man börjar med att
lägga ett kort om representerar vad som har förändrats i en svår
situation
2 Börjar man blicka framåt och drar ett kort som representer hur
man ska kunna leva med det som har hänt och hur man ska

kunna gå vidare (detta är den delen som tar längst tid)
3 Tredje kortet är början på en konversation om vad man kan
lärt sig av situationen eller förändringen
4 Enkelt sätt så är det fjärde kortet plåstret på såret där jag tittar
på hur man ska kunna börja läka och släppa känslorna som har
uppkommit på ett hälsosamt sätt både fysikt och psykiskt