Healing,  Moder jord

Vi har alla ett ansvar för att höja medvetandenivån på jorden!

Vi har ett ansvar för den universella energin som vi alla är en del av. Vår intention måste vara att handla och agera ifrån hjärtat med ett ljust sinne, bara då kan vi läka vår planet och dess invånare.

Livet består av både negativ och positiv energi och vi måste lära oss att acceptera att våra liv består av både mot- och medgångar, att ta livet som det är och inse att vi med svårigheterna också får våra livsläxor och med det så växer också vår själ. Vi måste också komma ihåg att vi alla har val i livet och att det vi väljer är upp till oss själva att avgöra. Men det är inte alltid vi har förmågan att göra medvetna val som är bra för oss, och det pga att vi bl.a. bär på minnen från tidigare liv eller vi kan ha obalanser från en osund kärleksrelation eller från barndomen och i de fallen så är det viktigt att få själslig läkning för att själv kunna få förmågan att ta emot och förmedla den ljusa energin, livskraften.
Det finns olika terapeuter som kan bistå med effektfulla behandlingar förutom att individen själv jobbar med sitt inre t.ex. genom meditation.
Moder jord är i en förändringsfas energimässigt och det visar sig bl.a. genom global uppvärmning, klimatförändringar, politiska konflikter, terrorism, fattigdom, hat och girighet och fortsätter dessa mörka krafter så leder det bara till ökad förtvivlan och förstörelse i en ond cirkel.

Men det positiva är att vi alla gemensamt kan jobba för de ljusa krafterna så att vi skingrar och utplånar de mörka krafterna, allt vi behöver göra är att välja de goda och ljusa krafterna i tanke ,ord och handling och hjälpa de människor som har gått vilse. Ett sätt att heala globalt är gruppmeditationen vilket också en forskningsrapport från 1993 visat vara enormt effektivt.

En undersökning från 1981 i USA visar att transcendental meditation som utövades i grupp bidrog med att minska brottsligheten med hela 22 procent. Undersökningen gick till så här : Man tittade på brottsstatistiken i 48 städer. I 24 av dessa så ägnade sig 1 procent av invånarna regelbundet åt transcendental meditation medan i de andra 24 så ägnade sig nästan ingen åt meditation och där meditationsutövarna var få så ökade brottsligheten med 2 procent medan, som sagt, de städer med invånare som mediterade minskade brottsligheten med 22 procent . Meditationen är ett effektfullt och kraftfullt verktyg som både kan hjälpa oss globalt och individuellt.
Det är bråttom med en förändring åt rätt håll så att vi kan åstadkomma harmoni på jorden och för dess invånare, människor och djur.
Och det är bara vi människor som kan förändra världen och vi måste börja nu!

Kärlek och Ljus !

Källa: C.Margolis- Inre visdom

Thilde

Comments Off on Vi har alla ett ansvar för att höja medvetandenivån på jorden!