Moder jord

 • Andlighet,  Moder jord

  Cellminnen och tidigare liv!

  Vår kropp är en bank av minnen som lagrats i cellerna genom det vi har upplevt och hur vi har reagerat och agerat i olika situationer i nutid och i tidigare liv. Har vi t.ex. genomgått trauman i tidigare liv så är det mycket möjligt att vi fortfarande bär med oss det i form av blockeringar som hindrar oss att leva våra liv fullt ut. Du kan få hjälp med att läsa av vilka cellminnen du bär på, dels genom regressionsterapi där du med hjälp av hypnos utforskar ditt inre och dina tidigare erfarenheter samt hur du reagerade på dessa, men också genom olika healingmetoder där du får kontakt med dina tankar och känslor.

  Hur påverkas cellminnen av omgivningen?

   

  Dina cellminnen präglas av din kultur, din familj, var du bor och från dina tidigare liv och om du väljer att jobba med dig själv och ditt inre genom tex mental träning eller t.ex. meditation, så kan du frigöra minnena dvs sortera bort de dåliga som oftast skapar omedvetna beteenden som hindrar dig att må bra.
  I vissa fall kan man till och med genom att titta på en persons egenskaper se om en människa är en gammal själ, som t.ex. : Du har lätt för att läsa av andra dvs du känner direkt vilka egenskaper en människa har, och det pga att du genom otal liv har interagerat med så många olika slags människor. Du trivs bra i ditt eget sällskap och behöver dessutom ensamtid där du reflekterar över händelser och ditt inre. Men du är ingen eremit för du är också social när det passar dig. Du har en god relation till dig själv mao du har inget behov av andras godkännande.

  Du är dig själv i alla lägen. Ofta kan du ha en känsla av att inte passa in, en känsla av att du är annorlunda. Du känner samhörighet med naturen och du känner den enorma energi du får av den. Det är vanligt att du är en stor djurvän. Du har lätt för att sätta dig in i andras känslor, du har stor empati och ödmjukhet inför allt levande. Andra dras till dig och söker dina råd, de känner av den goda energi du utstrålar och den visdom du besitter. Du hjälper gärna andra och känner starkt för de svaga i samhället, både människor och djur. Du har en stor medvetenhet om att livet ger oss både motgångar så väl som medgångar och kan därför hantera utmaningar på ett bra sätt. Du har ofta en naturlig dragning till andlighet och det är inte ovanligt att du arbetar som professionellt medium, siare, spåkvinna/spåman, drömtydare, klarseende m fl .

  Din goda själ har svårt för att säga nej till de som söker råd och hjälp så det är viktigt att du också lär dig att säga ett vänligt men bestämt nej emellanåt, annars riskerar du att bränna ut dig.

  Att låta blockeringar i form av gamla cellminnen komma upp till ytan kan ge dig ofantligt mycket och berika ditt liv tusenfalt. Du kan få den nyckel du saknat för att kunna leva ditt liv fullt ut i kärlek och i harmoni.

  Kärlek och Ljus
  Thilde

  Comments Off on Cellminnen och tidigare liv!
 • Healing,  Moder jord

  Vi har alla ett ansvar för att höja medvetandenivån på jorden!

  Vi har ett ansvar för den universella energin som vi alla är en del av. Vår intention måste vara att handla och agera ifrån hjärtat med ett ljust sinne, bara då kan vi läka vår planet och dess invånare.

  Livet består av både negativ och positiv energi och vi måste lära oss att acceptera att våra liv består av både mot- och medgångar, att ta livet som det är och inse att vi med svårigheterna också får våra livsläxor och med det så växer också vår själ. Vi måste också komma ihåg att vi alla har val i livet och att det vi väljer är upp till oss själva att avgöra. Men det är inte alltid vi har förmågan att göra medvetna val som är bra för oss, och det pga att vi bl.a. bär på minnen från tidigare liv eller vi kan ha obalanser från en osund kärleksrelation eller från barndomen och i de fallen så är det viktigt att få själslig läkning för att själv kunna få förmågan att ta emot och förmedla den ljusa energin, livskraften.
  Det finns olika terapeuter som kan bistå med effektfulla behandlingar förutom att individen själv jobbar med sitt inre t.ex. genom meditation.
  Moder jord är i en förändringsfas energimässigt och det visar sig bl.a. genom global uppvärmning, klimatförändringar, politiska konflikter, terrorism, fattigdom, hat och girighet och fortsätter dessa mörka krafter så leder det bara till ökad förtvivlan och förstörelse i en ond cirkel.

  Men det positiva är att vi alla gemensamt kan jobba för de ljusa krafterna så att vi skingrar och utplånar de mörka krafterna, allt vi behöver göra är att välja de goda och ljusa krafterna i tanke ,ord och handling och hjälpa de människor som har gått vilse. Ett sätt att heala globalt är gruppmeditationen vilket också en forskningsrapport från 1993 visat vara enormt effektivt.

  En undersökning från 1981 i USA visar att transcendental meditation som utövades i grupp bidrog med att minska brottsligheten med hela 22 procent. Undersökningen gick till så här : Man tittade på brottsstatistiken i 48 städer. I 24 av dessa så ägnade sig 1 procent av invånarna regelbundet åt transcendental meditation medan i de andra 24 så ägnade sig nästan ingen åt meditation och där meditationsutövarna var få så ökade brottsligheten med 2 procent medan, som sagt, de städer med invånare som mediterade minskade brottsligheten med 22 procent . Meditationen är ett effektfullt och kraftfullt verktyg som både kan hjälpa oss globalt och individuellt.
  Det är bråttom med en förändring åt rätt håll så att vi kan åstadkomma harmoni på jorden och för dess invånare, människor och djur.
  Och det är bara vi människor som kan förändra världen och vi måste börja nu!

  Kärlek och Ljus !

  Källa: C.Margolis- Inre visdom

  Thilde

  Comments Off on Vi har alla ett ansvar för att höja medvetandenivån på jorden!