Spådom och verktyg

 • Astrologi,  Mediumskap,  Spådom och verktyg

  Astrologi – Karaktär och händelser i en människas liv byggd på himlakroppars placeringar!

  Ett horoskop är ett diagram över var solen, månen och planeterna befann sig på himlen när du föddes.
  Det finns flera olika inriktningar inom astrologin och en av dem är att människan får karaktärsdrag och egenskaper utifrån tidpunkten när denne föddes dvs planeternas position vid födelseögonblicket. Vi ställer ett horoskop för att få information om en person, och kom ihåg att vi alltid har vissa likheter med andra stjärntecken också, allt beroende på hur planeterna stod vid tidpunkten då du föddes. Om man är född ett datum då solen stod i skarven mellan två stjärntecken så måste man veta klockslaget för att se om solen hunnit byta stjärntecken när man föddes . Om du är född mellan två stjärntecken så har du troligtvis egenskaper och karaktär ifrån båda tecknen.

  För att kunna ställa ett personligt horoskop så behövs uppgifter om år, månad, dag och klockslag samt var du föddes ( Stjärnhimlen ser olika ut beroende på vilken plats på jorden som du befinner dig/är född) och de uppgifterna kan sedan ge information om en persons styrkor, svagheter, egenskaper och karaktär. Ditt soltecken är beroende av den månad och det datum du är född i. Klockslaget visar din ascendent, det stjärntecken du tillhör utifrån födelsetiden och den är mycket viktig i ditt horoskop, den visar bl.a. egenskaper du sänder ut till omgivningen, alltså vad andra lägger märke till hos dig, hur du verkar vara, medan ditt soltecken/stjärntecken visar ditt verkliga jag. Det är ifrån ascendemten som hussystemet utgår.
  Man kan också jämföra och ställa två horoskop mot varandra för att läsa av hur väl två människor passar med varandra.

  Himlen är uppdelad i 12 delar där varje del har en stjärnbild föreställande en djurbild, zodiaken, ditt stjärntecken. När solen t.ex. passerar oxens stjärnbild i maj så betyder det alltså att det är ditt soltecken/stjärntecken om du är född då. Hälften av zodiaktecknen bär på yangenergi och den andra hälften på yinenergi där yang står för aktivivitet, initiativ och handling och yin för passitivitet och lyhördhet mm. De sex tecknen som tillhör yang är : vädur, tvilling, lejon, våg, skytt, vattuman, yin : oxe, kräfta, jungfru, skorpion, stenbock, fisk.
  De 12 stjärntecknen delas upp i 4 element, jord ( oxe, stenbock, jungfru ) , luft ( vattuman, tvilling, våg) vatten ( fisk, kräfta, skorpion ), eld ( vädur, skytt, lejon ) och varje element har sin karaktär.

  Planeterna representerar olika kosmiska krafter och de planeter och rörelser vi läser av i ett horoskop är : Neptunus, Saturnus , Pluto, Venus, Jupiter, Uranus , Månen, Solen, Mars och Merkurius.

  Egenskaper för de olika planeterna:

  • Solen : storsinthet, vilja, handlingskraft, generositet, ledarbegåvning
  • Månen: fantasi. Spontanitet, ömhet, gott minne, intuition
  • Merkurius: anpassningsförmåga, intelligens, analytisk, snabbhet
  • Venus: harmoni, lekfullhet, konstnärlighet, kärlek, vänskap, sympati
  • Mars: mod, viljekraft, aktivitet, självförtroende, styrka, snabbhet
  • Jupiter: vidsynthet, rättvisa, optimism, generositet
  • Saturnus: tålamod, pålitlighet, pliktkänsla, praktisk,
  • Uranus: intuition, kreativitet, självständighet, humanism, nytänkande
  • Neptunus: kreativitet, medkänsla, medialitet, anpassningsförmåga
  • Pluto: handlingskraft, affärsbegåvning, förmåga att starta på nytt

  Ett horoskop kan på ett bra sätt ge dig vägledning och riktlinjer i ditt liv. Man kan säga att himlakropparnas position påverkar livet på jorden och ger oss nyttiga insikter.

  Ljus och Kärlek
  Thilde

  Comments Off on Astrologi – Karaktär och händelser i en människas liv byggd på himlakroppars placeringar!