• Astrologi,  Mediumskap

  Behovet av medial vägledning ökar!

  Vi är alla sökare och vi alla har vår tro även fast många förnekar det!
  Idag ligger mycket av vår andlighet dolt och gömt i vårt inre iaf för oss som lever i västvärlden. Vad jag menar är att med det växande konsumtionssamhället och med den efterföljande stressade tillvaron så har vi kommit långt ifrån vårt sanna jag och vår intuition. Vardagen gör att vi inte har någon tid för eftertanke och stillhet, vi prioriterar bort möten med vår själ utan en tanke på att det i längden kan leda till obalanser och sjukdom. Vi tror att “bara” vi får köpa en ny bil, ett nytt boende eller ett nytt klädesplagg så blir vi lyckliga och balanserade. Och för att kunna köpa den falska lyckan så måste vi arbeta mer och mer, vilket också innebär att våra barn också får längre arbetsdagar på skola eller på dagis. När sedan våra lediga veckodagar kommer så ska vi hinna med allt annat som vi försakat pga allt för långa arbetsdagar, så när hinner vi ta igen oss? När har vi tid för att möta oss själva? Svar: Den tiden har vi inte! Och även fast vi tar oss viss tid under helgen så är vi allför trötta och stressade för att under kort tid kunna helas och nå själslig harmoni.

  Men tack och lov så börjar människor “vakna upp” och se sambanden mellan ett stressande liv och ett obalanserat inre, vilket vi kan se på att allt fler söker sig till personer som har gåvan och kunskapen att förmedla medial vägledning. Vi söker oss till siare, spådamer/spåmän, klarseende, medium, drömtydare som kan ge oss en knuff i rätt riktning mot vårt livsändamål och mot vårt välmående, och det tyder på att universum leder oss rätt och att vi äntligen börjar att “lyssna” på vad vår ande är i stort behov av.

   

  Medial Rådgivning

   

  Duktiga medium som de du finner på spålive.se eller synskonline.se och andra ljusarbetare kan genom vägledning ge dig viktiga buskap om bl.a. din livsväg och vad du behöver göra för att hålla rätt kurs! Men vad du behöver veta är att du ska se budskapen som just vägledning och att dina val alltid är dina egna dvs vårt jordeliv innebär att vi ska lära och växa utifrån våra egna val och inte andras! Om du kan ta till dig det så kan en medial vägledning vara till stor hjälp för din vandring genom livet och få dig att hålla dig på din rätta livsstig.

  Även fast du söker dig till professionella ljusarbetare så är det också viktigt att du jobbar med din egen intuition och andlighet och en bra och viktig start är att du ger tid för din kreativitet, den aktivitet som du brinner för, som gör att du glömmer tiden. Du kan också ta tag i det du alltid drömt om att göra men aldrig vågat pga t.ex. rädsla !
  Tänk : Vad är det värsta som kan hända? Svar : Du kanske upptäcker att det inte var din “grej”, men du fick ett svar och du försökte! Mao också ett försök är något som vår ande uppskattar och växer av!

  Få medial vägledning och ge din ande, ditt inre den tid som den så väl behöver!

  Kärlek och Ljus!
  Thilde

  Comments Off on Behovet av medial vägledning ökar!
 • Healing,  Kropp & Hälsa,  Mediumskap

  Healingens underbara kraft!

  Upplevelsen av en healingsession är fridfullhet och kärlek så det finns all anledning för att också skeptiker ger healingen en chans. Vissa ställer frågan om de måste tro på healingkraften för att den ska fungera och svaret är nej, men det hjälper om du har ett öppet förhållningssätt och har tillit till terapeuten. Under en healingsession så kommer nästan alla ner i ett djup avslappnat tillstånd och en del kan tom somna. Det avslappnande tillståndet brukar hålla i sig i minst tolv timmar efteråt beroende på att den fysiska kroppen inte känner igen den “nya” friska energin som terapeuten manipulerat med hjälp av sina healingkrafter. För att en healingssession ska vara så verkningsfull som möjligt så är det viktigt att patienten tar till sig och förstår att perioder av vila och lugn och ro är en viktig del av healingprocessen.(Viktigt att poängtera är att patienten aldrig ska avstå från medicinsk behandling om denne står under det, utan endast om den medicinska behandlingen inte hjälper. )

  Hur kan healing hjälpa?

  Många människor lider av stor stress idag och stressen kan ge svåra spänningar som gör att du inte kan slappna av då kan en healingsession hjälpa och ofta får du också tips på olika avslappningsövningar som du kan praktisera hemma. En duktig och professionell healingterapeut äger stor empati och tar alltid din hälsa och dina problem på största allvar och jobbar utifrån det! Det finns människor som bara behöver en enda healingsession för att få resultat, men de flesta behöver fler beroende på att många som söker hjälp ofta är enormt energiförsvagade. Healing har praktiserats i tusentals år och det finns inget fall som visat att någon, någonsin skadats av den, varken fysiskt eller psykiskt, det är en helt riskfri metod .

   

  Distanshealing

  Vissa duktiga helare har förmågan att erbjuda distanshealing dvs patienten kan befinna sig på en helt annan plats och det är ett bra alternativ för kontakthealing. Distanshealingen visar den starka makten hos våra tankar och att våra tankar har förmågan att färdas hur långt som helst.
  De energier som omger oss är de flesta omedvetna om, mycket beroende på att vi har fullt upp med våra dagliga sysslor. Men ofta när saker och ting går fel och vi har prövat allt utan resultat så blir vi öppen för att söka något annat som kan ge hopp och inre frid. Och det är ofta i de stunderna som också skeptikerna kan tänka sig att kontakta ett medium eller annan ljusarbetare.
  Professionella helare och medium är jordnära, vanliga människor som oftast bär på en stor ödmjukhet och empati och i och med att de använder sina gåvor varje dag så ser de inte sig själva som speciella utan som helt vanliga människor men med en stark längtan och ett kall att hjälpa andra att må bra.

   

  Personliga erfarenheter

  Mina personliga erfarenheter som medium är att den största delen av den information jag får är positiv, jag får nästan aldrig några negativa budskap alls, men däremot så får jag varningar som gör att klienten kan få hjälp med att undvika mindre bra händelser och situationer. Jag har funderat mycket kring anledningen till det och kommit fram till en förklaring, nämligen att jag är en enormt positiv person och drar därmed till mig ännu mera positiv energi. ( jag vill i alla fall tro att det är så! )
  Ljus och Kärlek

  Comments Off on Healingens underbara kraft!
 • Andlighet,  Moder jord

  Cellminnen och tidigare liv!

  Vår kropp är en bank av minnen som lagrats i cellerna genom det vi har upplevt och hur vi har reagerat och agerat i olika situationer i nutid och i tidigare liv. Har vi t.ex. genomgått trauman i tidigare liv så är det mycket möjligt att vi fortfarande bär med oss det i form av blockeringar som hindrar oss att leva våra liv fullt ut. Du kan få hjälp med att läsa av vilka cellminnen du bär på, dels genom regressionsterapi där du med hjälp av hypnos utforskar ditt inre och dina tidigare erfarenheter samt hur du reagerade på dessa, men också genom olika healingmetoder där du får kontakt med dina tankar och känslor.

  Hur påverkas cellminnen av omgivningen?

   

  Dina cellminnen präglas av din kultur, din familj, var du bor och från dina tidigare liv och om du väljer att jobba med dig själv och ditt inre genom tex mental träning eller t.ex. meditation, så kan du frigöra minnena dvs sortera bort de dåliga som oftast skapar omedvetna beteenden som hindrar dig att må bra.
  I vissa fall kan man till och med genom att titta på en persons egenskaper se om en människa är en gammal själ, som t.ex. : Du har lätt för att läsa av andra dvs du känner direkt vilka egenskaper en människa har, och det pga att du genom otal liv har interagerat med så många olika slags människor. Du trivs bra i ditt eget sällskap och behöver dessutom ensamtid där du reflekterar över händelser och ditt inre. Men du är ingen eremit för du är också social när det passar dig. Du har en god relation till dig själv mao du har inget behov av andras godkännande.

  Du är dig själv i alla lägen. Ofta kan du ha en känsla av att inte passa in, en känsla av att du är annorlunda. Du känner samhörighet med naturen och du känner den enorma energi du får av den. Det är vanligt att du är en stor djurvän. Du har lätt för att sätta dig in i andras känslor, du har stor empati och ödmjukhet inför allt levande. Andra dras till dig och söker dina råd, de känner av den goda energi du utstrålar och den visdom du besitter. Du hjälper gärna andra och känner starkt för de svaga i samhället, både människor och djur. Du har en stor medvetenhet om att livet ger oss både motgångar så väl som medgångar och kan därför hantera utmaningar på ett bra sätt. Du har ofta en naturlig dragning till andlighet och det är inte ovanligt att du arbetar som professionellt medium, siare, spåkvinna/spåman, drömtydare, klarseende m fl .

  Din goda själ har svårt för att säga nej till de som söker råd och hjälp så det är viktigt att du också lär dig att säga ett vänligt men bestämt nej emellanåt, annars riskerar du att bränna ut dig.

  Att låta blockeringar i form av gamla cellminnen komma upp till ytan kan ge dig ofantligt mycket och berika ditt liv tusenfalt. Du kan få den nyckel du saknat för att kunna leva ditt liv fullt ut i kärlek och i harmoni.

  Kärlek och Ljus
  Thilde

  Comments Off on Cellminnen och tidigare liv!
 • Healing,  Moder jord

  Vi har alla ett ansvar för att höja medvetandenivån på jorden!

  Vi har ett ansvar för den universella energin som vi alla är en del av. Vår intention måste vara att handla och agera ifrån hjärtat med ett ljust sinne, bara då kan vi läka vår planet och dess invånare.

  Livet består av både negativ och positiv energi och vi måste lära oss att acceptera att våra liv består av både mot- och medgångar, att ta livet som det är och inse att vi med svårigheterna också får våra livsläxor och med det så växer också vår själ. Vi måste också komma ihåg att vi alla har val i livet och att det vi väljer är upp till oss själva att avgöra. Men det är inte alltid vi har förmågan att göra medvetna val som är bra för oss, och det pga att vi bl.a. bär på minnen från tidigare liv eller vi kan ha obalanser från en osund kärleksrelation eller från barndomen och i de fallen så är det viktigt att få själslig läkning för att själv kunna få förmågan att ta emot och förmedla den ljusa energin, livskraften.
  Det finns olika terapeuter som kan bistå med effektfulla behandlingar förutom att individen själv jobbar med sitt inre t.ex. genom meditation.
  Moder jord är i en förändringsfas energimässigt och det visar sig bl.a. genom global uppvärmning, klimatförändringar, politiska konflikter, terrorism, fattigdom, hat och girighet och fortsätter dessa mörka krafter så leder det bara till ökad förtvivlan och förstörelse i en ond cirkel.

  Men det positiva är att vi alla gemensamt kan jobba för de ljusa krafterna så att vi skingrar och utplånar de mörka krafterna, allt vi behöver göra är att välja de goda och ljusa krafterna i tanke ,ord och handling och hjälpa de människor som har gått vilse. Ett sätt att heala globalt är gruppmeditationen vilket också en forskningsrapport från 1993 visat vara enormt effektivt.

  En undersökning från 1981 i USA visar att transcendental meditation som utövades i grupp bidrog med att minska brottsligheten med hela 22 procent. Undersökningen gick till så här : Man tittade på brottsstatistiken i 48 städer. I 24 av dessa så ägnade sig 1 procent av invånarna regelbundet åt transcendental meditation medan i de andra 24 så ägnade sig nästan ingen åt meditation och där meditationsutövarna var få så ökade brottsligheten med 2 procent medan, som sagt, de städer med invånare som mediterade minskade brottsligheten med 22 procent . Meditationen är ett effektfullt och kraftfullt verktyg som både kan hjälpa oss globalt och individuellt.
  Det är bråttom med en förändring åt rätt håll så att vi kan åstadkomma harmoni på jorden och för dess invånare, människor och djur.
  Och det är bara vi människor som kan förändra världen och vi måste börja nu!

  Kärlek och Ljus !

  Källa: C.Margolis- Inre visdom

  Thilde

  Comments Off on Vi har alla ett ansvar för att höja medvetandenivån på jorden!
 • Andlighet,  Healing,  Kropp & Hälsa

  Den hälsosamma fridfullheten!

  Det är mening att vi alla ska kunna känna oss fridfulla och leva i harmoni, men tyvärr så styr vårt ego allt för ofta vilket innebär att vi “lurar” vår själ på vad universum egentligen vill med oss. Egot säger att bara du är i stillhet och/eller är passiv så får du känna av fridfullheten, vilket naturligtvis inte stämmer! Äkta fridfullhet uppnår personer som är beslutsamma, som strävar efter sitt mål och även om de stöter på patrull så försöker de igen och igen. De följer sina drömmar vilket bl.a. innebär att de är sanna emot sig själva om vad de vill uppnå och vad de önskar med sitt liv. Om vi inte vågar följa våra drömmars mål eller inte låter vår ande leka med det som får den att växa så kan vi aldrig känna äkta fridfullhet! För det är när du arbetar med dina önskningar som du kan känna av äkta fridfullhet och det är också då du får förmågan att ta emot gudomliga och fantastiska ideer som leder dig till framgång.

  Det finns bara fördelar med att leva i äkta fridfullhet eftersom du förutom direktkontakt med universum drar till dig de människor som passar just dig dvs den grupp av människor som du kan verka och umgås med på ett naturligt och harmoniskt sätt. Förenklat kan vi säga att det är när du är dig själv i alla lägen och när du arbetar för det ditt innersta brinner för, det är då du uppnår fridfullhet!

  Vi går alla igenom olika svårigheter och trauman i livet pga av olika val vi gör, och vi reagerar med ilska, vrede och rädsla, känslor som bryter ner oss och får oss att komma långt ifrån vårt sanna jag. Visst växer vi pga av negativa händelser och visst ger det oss andliga insikter, så negativa livshändelser kan vi inte och ska inte undvika, utan det är när vi jämt och ständigt drar till oss en massa dramatiska situationer som vi bör “stanna upp”, reflektera och arbeta för en förändring.

  Att leva sitt liv i ständiga dramatiska händelser kan leda till både psykiska och fysiska hälsoproblem, dvs då tillförs kroppen ständigt adrenalin och kortisol vilket leder till att du reagerar med ett flykt/kampbeteende som i sin tur bl.a. kan göra att du åldras fortare! Så det finns all anledning att hitta sin inre frid!

  När du har bestämt dig för att förändras så kan du börja med att göra en inventering över de händelser/situationer som du deltar i och som ger dig negativa känslor som vrede, ilka, sorg, uppgivenhet och rädsla mm.

  Du kan med fördel skriva ner situationerna och ställa frågor som:
  1. Vilka personer har jag i mitt liv som ständigt klagar och sänder ut negativitet?
  2. Vilka av dessa personer har viljan att förändra sina liv?
  3. Vilka personer i min omgivning har jag där jag upplever ett givande och tagande dvs där jag får något tillbaka i form av positivism
  4. Hur reagerar/agerar jag själv i olika situationer?

  När du kommit en bit på väg så kommer du snabbt att känna av en ökad energi och en harmonisk känsla som du inte vill vara utan.

  Kärlek och Ljus!
  Thilde

  Comments Off on Den hälsosamma fridfullheten!
 • Astrologi,  Mediumskap,  Spådom och verktyg

  Astrologi – Karaktär och händelser i en människas liv byggd på himlakroppars placeringar!

  Ett horoskop är ett diagram över var solen, månen och planeterna befann sig på himlen när du föddes.
  Det finns flera olika inriktningar inom astrologin och en av dem är att människan får karaktärsdrag och egenskaper utifrån tidpunkten när denne föddes dvs planeternas position vid födelseögonblicket. Vi ställer ett horoskop för att få information om en person, och kom ihåg att vi alltid har vissa likheter med andra stjärntecken också, allt beroende på hur planeterna stod vid tidpunkten då du föddes. Om man är född ett datum då solen stod i skarven mellan två stjärntecken så måste man veta klockslaget för att se om solen hunnit byta stjärntecken när man föddes . Om du är född mellan två stjärntecken så har du troligtvis egenskaper och karaktär ifrån båda tecknen.

  För att kunna ställa ett personligt horoskop så behövs uppgifter om år, månad, dag och klockslag samt var du föddes ( Stjärnhimlen ser olika ut beroende på vilken plats på jorden som du befinner dig/är född) och de uppgifterna kan sedan ge information om en persons styrkor, svagheter, egenskaper och karaktär. Ditt soltecken är beroende av den månad och det datum du är född i. Klockslaget visar din ascendent, det stjärntecken du tillhör utifrån födelsetiden och den är mycket viktig i ditt horoskop, den visar bl.a. egenskaper du sänder ut till omgivningen, alltså vad andra lägger märke till hos dig, hur du verkar vara, medan ditt soltecken/stjärntecken visar ditt verkliga jag. Det är ifrån ascendemten som hussystemet utgår.
  Man kan också jämföra och ställa två horoskop mot varandra för att läsa av hur väl två människor passar med varandra.

  Himlen är uppdelad i 12 delar där varje del har en stjärnbild föreställande en djurbild, zodiaken, ditt stjärntecken. När solen t.ex. passerar oxens stjärnbild i maj så betyder det alltså att det är ditt soltecken/stjärntecken om du är född då. Hälften av zodiaktecknen bär på yangenergi och den andra hälften på yinenergi där yang står för aktivivitet, initiativ och handling och yin för passitivitet och lyhördhet mm. De sex tecknen som tillhör yang är : vädur, tvilling, lejon, våg, skytt, vattuman, yin : oxe, kräfta, jungfru, skorpion, stenbock, fisk.
  De 12 stjärntecknen delas upp i 4 element, jord ( oxe, stenbock, jungfru ) , luft ( vattuman, tvilling, våg) vatten ( fisk, kräfta, skorpion ), eld ( vädur, skytt, lejon ) och varje element har sin karaktär.

  Planeterna representerar olika kosmiska krafter och de planeter och rörelser vi läser av i ett horoskop är : Neptunus, Saturnus , Pluto, Venus, Jupiter, Uranus , Månen, Solen, Mars och Merkurius.

  Egenskaper för de olika planeterna:

  • Solen : storsinthet, vilja, handlingskraft, generositet, ledarbegåvning
  • Månen: fantasi. Spontanitet, ömhet, gott minne, intuition
  • Merkurius: anpassningsförmåga, intelligens, analytisk, snabbhet
  • Venus: harmoni, lekfullhet, konstnärlighet, kärlek, vänskap, sympati
  • Mars: mod, viljekraft, aktivitet, självförtroende, styrka, snabbhet
  • Jupiter: vidsynthet, rättvisa, optimism, generositet
  • Saturnus: tålamod, pålitlighet, pliktkänsla, praktisk,
  • Uranus: intuition, kreativitet, självständighet, humanism, nytänkande
  • Neptunus: kreativitet, medkänsla, medialitet, anpassningsförmåga
  • Pluto: handlingskraft, affärsbegåvning, förmåga att starta på nytt

  Ett horoskop kan på ett bra sätt ge dig vägledning och riktlinjer i ditt liv. Man kan säga att himlakropparnas position påverkar livet på jorden och ger oss nyttiga insikter.

  Ljus och Kärlek
  Thilde

  Comments Off on Astrologi – Karaktär och händelser i en människas liv byggd på himlakroppars placeringar!
 • Andlighet,  Healing,  Kropp & Hälsa,  Uncategorized

  Helande krafter finns hos oss alla !

  Visste du att vi alla omedvetet använder oss av någon form av healing varje dag ? Du känner medkänsla med någon, du lyssnar till din vän som behöver din hjälp, eller du berättar något roligt och får andra att skratta ! Vad jag menar är att du hela tiden sänder ut energier som människor reagerar på utifrån din egen känslostämning. Du lyssnade till vännen som behövde lufta sina tankar och därmed fick han/hon läkning i sitt inre, kände med ens sig lugnare, och du berättade något humoristiskt som genast gav gensvar och fick mottagaren på bättre humör – Mao du påverkar andra utifrån vad du sänder ut ! Några enkla övningar för att stärka det positiva, dina helande krafter kan vara att du : ler mot en främling, du håller upp dörren för någon eller erbjuder din plats på bussen osv . –

  När vi pratar om andlig healing så kommer healingenergin från en universell källa, där healern /mediet fungerar som en kanal, ett instrument för högre krafter och grunden är alltid kärleken som är den starkaste energin vi har. De som är duktiga healers har oftast arbetat med självkännedom och sin andliga utveckling under lång tid, de har t.ex. löst känslomässiga problem som negativa känslor, kontrollbehov, viljan att vara alla till lags, behov av att alltid ha rätt osv . De har en stark empatisk, förmåga, har lätt för att sätta sig in i andras känslor och har förmågan att lyfta andra.
  Det mest effektiva redskapet är meditationen som både hjälper dig att komma i kontakt med din inre röst, intuitionen och som hjälper dig att bättre hantera stress. Det finns så många hälsovinster med att meditera att alla människor borde göra det! Meditationen minskar oro och ångest, stärker minnet, du blir piggare, sover bättre, känner glädje lättare och den stärker din självkänsla och ditt självförtroende och mycket, mycket mer, och om jag fick bestämma så skulle den finnas på schemat hos samtliga skolor, jag är övertygad om att skolresultaten skulle förbättras stort.
  En enkel meditationsteknik ät TM – Transcendental Meditation, där du använder dig av ett mantra dvs ett ord eller en fras som du fokuserar på, du mediterar i en bekvämt sittande ställning med slutna ögon i t.ex. 20 minuter, meditationsordet/frasen kan vara vad som helst som tilltalar dig.

  När du har kontakt med ditt inre jag och lärt dig att lyssna på din inre röst så får du också förmågan att lyssna till dina behov och vad din kropp vill säga dig och vad du kan behöva förändra i ditt liv. Och som sagt meditationen är ett otroligt kraftfullt och verkningsfullt verktyg men det finns också annat som du kan/bör kombinera med, t.ex. : sömnen fyller en viktig funktion för att både kropp och själ ska må bra – se till att få minst 7 timmars sömn/natt. Vad vi äter spelar också stor roll – ät mycket frukt och grönt och välj ekologiskt och se till att du vistas utomhus så ofta du kan. Du har nu fått några viktiga nycklar till ett välmående liv och möjligheten att möta din ande, med allt vad det innebär! Önskar dig all välgång och lycka på vägen!

  Kärlek och ljus!
  Thilde

   

  Comments Off on Helande krafter finns hos oss alla !
 • Uncategorized

  Den mediala vägen genom din egen kraft!

  Väldigt många människor rusar runt som vansinniga i jakt på att prestera så mycket som möjligt, eftersom de är övertygade att det är det som ger dem ett värde som människa, som avgör om de har “lyckats” eller inte. Ofta går deras tankar som t.ex. : Man måste slita och arbeta hårt, annars blir man varken rik eller kommer någonstans här i livet, man måste visa att man duger till något eller, ålderdomen betyder sjukdom, lidande och att livet är slut, osv, osv.

  Vårt samhälle bygger på att det du gör, det du presterar, det som gynnar samhället, att det är det som betyder något. Eftersom många generationer har burit på den tron så spelar naturligtvis vår uppfostran också roll! Vi är alltså otal som tror att det yttre är det som gör oss lyckliga fast den verkliga kraften till lycka och harmoni finns inom oss alla.
  Vägen till din egen kraft är det du tänker, uttrycker och det du väljer att fokusera på, så bestäm dig för vilket sorts liv du vill ha, affirmera det, fastställ det och fokusera på det och sist men inte minst ha tillit till att det blir så.

  När du ser hur ditt liv förändras/förbättras bara av att du ändrar din tanke så kommer du att fråga dig varför du lagt så stor möda med att bara fokusera och kämpa för det yttre!
  När du kommer underfund med att kraften verkligen existerar och därmed följer människan naturliga utveckling så kommer du att upptäcka att alla delar av ditt liv förändras till det bättre, du kommer att känna upprymdhet, lättnad och en enorm befrielse.

  Om människor var medvetna om vilken kraft det finns i det talade ordet så skulle de med säkerhet vara mycket försiktigare med vad de säger, mao du befäster, ditt ord, ditt ord står fast. Om du befäster ord som t.ex. fattigdom och bedrövelse så får du mer av just det, det är den energin som finns i dina tankar kring dessa ord som gör att du drar till dig mer av samma sort.
  Vissa meditationstekniker använder sig t.ex. av kraften hos ett visst ord, ett mantra för att nyttja den energi/kraft som finns i ordet och därmed åstadkomma större lycka och ett välmående. Om du är lockad av att pröva den här metoden så kan du välja ett ord som du sedan upprepar högt 15 gånger vid tre tillfällen varje dag. Efter 1 månad så kommer du att upptäcka hur dina tankar och ord förändrats!

  En annan metod är affirmationer där du kan välja en positiv mening som har innebörden av det du önskar, men kom ihåg att det alltid ska vara i nutid och att du med hjälp av inre bilder målar upp hur dina önskningar ser ut.

  Ex på affirmationer :

  1. Jag bor i mitt drömhus och det ser ut ……
  2. Jag har ett överflöd av pengar som jag ska spendera på…..
  3. Jag känner mig frisk och full av energi…. Osv osv

  Upprepa affirmationerna morgon och kväll 5 minuter varje gång!

  Många som arbetar med healing menar att vi bör upprepa våra affirmationer 15 gånger/dag för att få nödvändig kraft men jag föreslår att du prövar dig fram eftersom det enligt mig kan vara individuellt.

  Ljus, Kärlek och Kraft!

  Thilde

  Comments Off on Den mediala vägen genom din egen kraft!
 • Uncategorized

  Ansiktsläsning !

  Det sägs att vi kan utläsa grundläggande delar av vår personlighet genom en persons ansiktsform! Om det stämmer är upp till dig att bedöma!

  Det runda ansiktet

  Kännetecken : Stor bredd mellan de övre kindpartierna, bred panna. Nyckelord : stabilitet, kontinuitet, vårdande, balans
  Du är oftast diplomatisk och vill att allting ska fungera lätt och smidigt. Du har stora behov av att vistas i en trygg miljö där empatin dominerar. Förståelse är ett nyckelord och din tro på det goda inom varje människa är stark. Du väljer ofta ett yrke som har en hjälpande och stödjande funktion och du är ofta den som håller ihop en grupp. Du intar ofta den lyssnande rollen vilket människor i din omgivning uppskattar stort. Du trivs allra bäst i hemmiljö och bland nära och kära och du är otroligt barnkär. Ofta attraheras du av en levnadsglad och utåtriktad person.

  Det triangelformade ansiktet

  Kännetecken : markerade kindben och markerad haka, smalare panna, mindre avstånd mellan ögonen. Nyckelord : Energisk, praktisk, ihärdig
  Du uppfattar världen som spännande och intressant och du är nyfiken på mycket. Du älskar umgänget med andra människor och lägger mycket tid på att umgås. Du tycker mycket om olika utomhusaktiviteter och gör hellre saker med andra än bara sitter ner och samtalar. I ditt arbetsliv så ger du allt och du vet att du klarar att fullfölja de delar som ingår. Även om du inte själv är övertygad om din potential så ser andra din flitighet och din kunskap. På din lediga tid så är det oftast full fart och det är ofta du som tar initiativ till olika aktiviteter bland dina vänner. Du dras ofta till människor som är praktiska och som kommunicerar med tydlighet.

  Det fyrkantiga ansiktet :

   

  Kännetecken : låg, bred panna, markerat och brett käkparti. Nyckelord : förnuftig, praktisk, strukturerad.
  Du har många kompetenta egenskaper och drag och du använder de mycket och gärna. Du fullföljer alltid oavsett ev hinder i det du tänkt göra. I yrkeslivet är du organiserad och har stor disciplin, du har förmågan att få allt att flyta på. Du uppskattas för din noggrannhet och flitighet. Du har ofta en väl vald skara av vänner och du kan ha en lugn och trygg inverkan på andra. Du är självständig och trivs också bra i ditt eget sällskap. Du söker ofta en partner som kan ge trygghet och hängivenhet och vill ha en stabil grund i förhållanden. Du väljer ofta en partner som kan ge dig mycket energi.

   

  Det ovala ansiktet :

   

  Kännetecken : högre och längre panna, mer långsmalt ansikte.
  Nyckelord : intuition, fantasi, kreativitet, sensibilitet.
  Du attraheras av det inre och av förnimmelser. Du har ett magiskt seende på livet och du “känner” mycket och pga av din känslighet så vill du utforska ditt och andras inre värld. Du trivs bäst när du följer din inre ström och slipper stressa. Ofta har du ett yrkesliv som sammanfaller med dina intressen vilket är nödvändigt för att du ska kunna ge allt. Men även fast du har ett jobb du inte trivs med så gör du alltid det som krävs. Du älskar djupa och öppna samtal med människor du känner förtroende för. I partnerskap så är du romantisk och känslig och du söker ofta en relation som bygger på ömsesidiga intressen och en attraktion för varandras djupare tankar. Din partner bör vara kärleksfull och lyhörd, någon som ser hela dig.
  Ljus och Kärlek
  Thilde