Healing

 • Healing,  Kropp & Hälsa,  Mediumskap

  Healingens underbara kraft!

  Upplevelsen av en healingsession är fridfullhet och kärlek så det finns all anledning för att också skeptiker ger healingen en chans. Vissa ställer frågan om de måste tro på healingkraften för att den ska fungera och svaret är nej, men det hjälper om du har ett öppet förhållningssätt och har tillit till terapeuten. Under en healingsession så kommer nästan alla ner i ett djup avslappnat tillstånd och en del kan tom somna. Det avslappnande tillståndet brukar hålla i sig i minst tolv timmar efteråt beroende på att den fysiska kroppen inte känner igen den “nya” friska energin som terapeuten manipulerat med hjälp av sina healingkrafter. För att en healingssession ska vara så verkningsfull som möjligt så är det viktigt att patienten tar till sig och förstår att perioder av vila och lugn och ro är en viktig del av healingprocessen.(Viktigt att poängtera är att patienten aldrig ska avstå från medicinsk behandling om denne står under det, utan endast om den medicinska behandlingen inte hjälper. )

  Hur kan healing hjälpa?

  Många människor lider av stor stress idag och stressen kan ge svåra spänningar som gör att du inte kan slappna av då kan en healingsession hjälpa och ofta får du också tips på olika avslappningsövningar som du kan praktisera hemma. En duktig och professionell healingterapeut äger stor empati och tar alltid din hälsa och dina problem på största allvar och jobbar utifrån det! Det finns människor som bara behöver en enda healingsession för att få resultat, men de flesta behöver fler beroende på att många som söker hjälp ofta är enormt energiförsvagade. Healing har praktiserats i tusentals år och det finns inget fall som visat att någon, någonsin skadats av den, varken fysiskt eller psykiskt, det är en helt riskfri metod .

   

  Distanshealing

  Vissa duktiga helare har förmågan att erbjuda distanshealing dvs patienten kan befinna sig på en helt annan plats och det är ett bra alternativ för kontakthealing. Distanshealingen visar den starka makten hos våra tankar och att våra tankar har förmågan att färdas hur långt som helst.
  De energier som omger oss är de flesta omedvetna om, mycket beroende på att vi har fullt upp med våra dagliga sysslor. Men ofta när saker och ting går fel och vi har prövat allt utan resultat så blir vi öppen för att söka något annat som kan ge hopp och inre frid. Och det är ofta i de stunderna som också skeptikerna kan tänka sig att kontakta ett medium eller annan ljusarbetare.
  Professionella helare och medium är jordnära, vanliga människor som oftast bär på en stor ödmjukhet och empati och i och med att de använder sina gåvor varje dag så ser de inte sig själva som speciella utan som helt vanliga människor men med en stark längtan och ett kall att hjälpa andra att må bra.

   

  Personliga erfarenheter

  Mina personliga erfarenheter som medium är att den största delen av den information jag får är positiv, jag får nästan aldrig några negativa budskap alls, men däremot så får jag varningar som gör att klienten kan få hjälp med att undvika mindre bra händelser och situationer. Jag har funderat mycket kring anledningen till det och kommit fram till en förklaring, nämligen att jag är en enormt positiv person och drar därmed till mig ännu mera positiv energi. ( jag vill i alla fall tro att det är så! )
  Ljus och Kärlek

  Comments Off on Healingens underbara kraft!
 • Healing,  Moder jord

  Vi har alla ett ansvar för att höja medvetandenivån på jorden!

  Vi har ett ansvar för den universella energin som vi alla är en del av. Vår intention måste vara att handla och agera ifrån hjärtat med ett ljust sinne, bara då kan vi läka vår planet och dess invånare.

  Livet består av både negativ och positiv energi och vi måste lära oss att acceptera att våra liv består av både mot- och medgångar, att ta livet som det är och inse att vi med svårigheterna också får våra livsläxor och med det så växer också vår själ. Vi måste också komma ihåg att vi alla har val i livet och att det vi väljer är upp till oss själva att avgöra. Men det är inte alltid vi har förmågan att göra medvetna val som är bra för oss, och det pga att vi bl.a. bär på minnen från tidigare liv eller vi kan ha obalanser från en osund kärleksrelation eller från barndomen och i de fallen så är det viktigt att få själslig läkning för att själv kunna få förmågan att ta emot och förmedla den ljusa energin, livskraften.
  Det finns olika terapeuter som kan bistå med effektfulla behandlingar förutom att individen själv jobbar med sitt inre t.ex. genom meditation.
  Moder jord är i en förändringsfas energimässigt och det visar sig bl.a. genom global uppvärmning, klimatförändringar, politiska konflikter, terrorism, fattigdom, hat och girighet och fortsätter dessa mörka krafter så leder det bara till ökad förtvivlan och förstörelse i en ond cirkel.

  Men det positiva är att vi alla gemensamt kan jobba för de ljusa krafterna så att vi skingrar och utplånar de mörka krafterna, allt vi behöver göra är att välja de goda och ljusa krafterna i tanke ,ord och handling och hjälpa de människor som har gått vilse. Ett sätt att heala globalt är gruppmeditationen vilket också en forskningsrapport från 1993 visat vara enormt effektivt.

  En undersökning från 1981 i USA visar att transcendental meditation som utövades i grupp bidrog med att minska brottsligheten med hela 22 procent. Undersökningen gick till så här : Man tittade på brottsstatistiken i 48 städer. I 24 av dessa så ägnade sig 1 procent av invånarna regelbundet åt transcendental meditation medan i de andra 24 så ägnade sig nästan ingen åt meditation och där meditationsutövarna var få så ökade brottsligheten med 2 procent medan, som sagt, de städer med invånare som mediterade minskade brottsligheten med 22 procent . Meditationen är ett effektfullt och kraftfullt verktyg som både kan hjälpa oss globalt och individuellt.
  Det är bråttom med en förändring åt rätt håll så att vi kan åstadkomma harmoni på jorden och för dess invånare, människor och djur.
  Och det är bara vi människor som kan förändra världen och vi måste börja nu!

  Kärlek och Ljus !

  Källa: C.Margolis- Inre visdom

  Thilde

  Comments Off on Vi har alla ett ansvar för att höja medvetandenivån på jorden!
 • Andlighet,  Healing,  Kropp & Hälsa

  Den hälsosamma fridfullheten!

  Det är mening att vi alla ska kunna känna oss fridfulla och leva i harmoni, men tyvärr så styr vårt ego allt för ofta vilket innebär att vi “lurar” vår själ på vad universum egentligen vill med oss. Egot säger att bara du är i stillhet och/eller är passiv så får du känna av fridfullheten, vilket naturligtvis inte stämmer! Äkta fridfullhet uppnår personer som är beslutsamma, som strävar efter sitt mål och även om de stöter på patrull så försöker de igen och igen. De följer sina drömmar vilket bl.a. innebär att de är sanna emot sig själva om vad de vill uppnå och vad de önskar med sitt liv. Om vi inte vågar följa våra drömmars mål eller inte låter vår ande leka med det som får den att växa så kan vi aldrig känna äkta fridfullhet! För det är när du arbetar med dina önskningar som du kan känna av äkta fridfullhet och det är också då du får förmågan att ta emot gudomliga och fantastiska ideer som leder dig till framgång.

  Det finns bara fördelar med att leva i äkta fridfullhet eftersom du förutom direktkontakt med universum drar till dig de människor som passar just dig dvs den grupp av människor som du kan verka och umgås med på ett naturligt och harmoniskt sätt. Förenklat kan vi säga att det är när du är dig själv i alla lägen och när du arbetar för det ditt innersta brinner för, det är då du uppnår fridfullhet!

  Vi går alla igenom olika svårigheter och trauman i livet pga av olika val vi gör, och vi reagerar med ilska, vrede och rädsla, känslor som bryter ner oss och får oss att komma långt ifrån vårt sanna jag. Visst växer vi pga av negativa händelser och visst ger det oss andliga insikter, så negativa livshändelser kan vi inte och ska inte undvika, utan det är när vi jämt och ständigt drar till oss en massa dramatiska situationer som vi bör “stanna upp”, reflektera och arbeta för en förändring.

  Att leva sitt liv i ständiga dramatiska händelser kan leda till både psykiska och fysiska hälsoproblem, dvs då tillförs kroppen ständigt adrenalin och kortisol vilket leder till att du reagerar med ett flykt/kampbeteende som i sin tur bl.a. kan göra att du åldras fortare! Så det finns all anledning att hitta sin inre frid!

  När du har bestämt dig för att förändras så kan du börja med att göra en inventering över de händelser/situationer som du deltar i och som ger dig negativa känslor som vrede, ilka, sorg, uppgivenhet och rädsla mm.

  Du kan med fördel skriva ner situationerna och ställa frågor som:
  1. Vilka personer har jag i mitt liv som ständigt klagar och sänder ut negativitet?
  2. Vilka av dessa personer har viljan att förändra sina liv?
  3. Vilka personer i min omgivning har jag där jag upplever ett givande och tagande dvs där jag får något tillbaka i form av positivism
  4. Hur reagerar/agerar jag själv i olika situationer?

  När du kommit en bit på väg så kommer du snabbt att känna av en ökad energi och en harmonisk känsla som du inte vill vara utan.

  Kärlek och Ljus!
  Thilde

  Comments Off on Den hälsosamma fridfullheten!
 • Andlighet,  Healing,  Kropp & Hälsa,  Uncategorized

  Helande krafter finns hos oss alla !

  Visste du att vi alla omedvetet använder oss av någon form av healing varje dag ? Du känner medkänsla med någon, du lyssnar till din vän som behöver din hjälp, eller du berättar något roligt och får andra att skratta ! Vad jag menar är att du hela tiden sänder ut energier som människor reagerar på utifrån din egen känslostämning. Du lyssnade till vännen som behövde lufta sina tankar och därmed fick han/hon läkning i sitt inre, kände med ens sig lugnare, och du berättade något humoristiskt som genast gav gensvar och fick mottagaren på bättre humör – Mao du påverkar andra utifrån vad du sänder ut ! Några enkla övningar för att stärka det positiva, dina helande krafter kan vara att du : ler mot en främling, du håller upp dörren för någon eller erbjuder din plats på bussen osv . –

  När vi pratar om andlig healing så kommer healingenergin från en universell källa, där healern /mediet fungerar som en kanal, ett instrument för högre krafter och grunden är alltid kärleken som är den starkaste energin vi har. De som är duktiga healers har oftast arbetat med självkännedom och sin andliga utveckling under lång tid, de har t.ex. löst känslomässiga problem som negativa känslor, kontrollbehov, viljan att vara alla till lags, behov av att alltid ha rätt osv . De har en stark empatisk, förmåga, har lätt för att sätta sig in i andras känslor och har förmågan att lyfta andra.
  Det mest effektiva redskapet är meditationen som både hjälper dig att komma i kontakt med din inre röst, intuitionen och som hjälper dig att bättre hantera stress. Det finns så många hälsovinster med att meditera att alla människor borde göra det! Meditationen minskar oro och ångest, stärker minnet, du blir piggare, sover bättre, känner glädje lättare och den stärker din självkänsla och ditt självförtroende och mycket, mycket mer, och om jag fick bestämma så skulle den finnas på schemat hos samtliga skolor, jag är övertygad om att skolresultaten skulle förbättras stort.
  En enkel meditationsteknik ät TM – Transcendental Meditation, där du använder dig av ett mantra dvs ett ord eller en fras som du fokuserar på, du mediterar i en bekvämt sittande ställning med slutna ögon i t.ex. 20 minuter, meditationsordet/frasen kan vara vad som helst som tilltalar dig.

  När du har kontakt med ditt inre jag och lärt dig att lyssna på din inre röst så får du också förmågan att lyssna till dina behov och vad din kropp vill säga dig och vad du kan behöva förändra i ditt liv. Och som sagt meditationen är ett otroligt kraftfullt och verkningsfullt verktyg men det finns också annat som du kan/bör kombinera med, t.ex. : sömnen fyller en viktig funktion för att både kropp och själ ska må bra – se till att få minst 7 timmars sömn/natt. Vad vi äter spelar också stor roll – ät mycket frukt och grönt och välj ekologiskt och se till att du vistas utomhus så ofta du kan. Du har nu fått några viktiga nycklar till ett välmående liv och möjligheten att möta din ande, med allt vad det innebär! Önskar dig all välgång och lycka på vägen!

  Kärlek och ljus!
  Thilde

   

  Comments Off on Helande krafter finns hos oss alla !