Om mig

Hej, jag heter Thilde !

Mitt namn är Thilde och jag driver den här sajten på ideell basis men jag erbjuder också mediala tjänster (som däremot kan kosta). Här kommer du regelbundet att kunna läsa om andliga fenomen och hur medium i allmänhet arbetar.

Min andlighet har jag med mig från flera generationer av mediala och andliga släktingar, så för mig är det en naturlighet att föra samtal med människor som inte längre finns med oss i kroppslig form. För att ha möjlighet att arbeta professionellt med andlighet, kunna ge medial vägledning eller en spådom, så har jag också arbetat med mig själv och där blev meditationen ett kraftfullt hjälpmedel. Efter att ha studerat olika meditationstekniker så valde jag en teknik som jag tyckte skulle passa mig, och som blev starten på min inre resa och läkning.

Genom meditationen så helades jag bla i gamla cellminnen som lagrats i mitt DNA, och som härstammade från tidigare generationer. Ett exempel på det var att jag bar på en rädsla som jag inte på något vis kunde härleda till mitt eget liv. Det visade sig att min rädsla lagrats genom släktingar som upplevt en stor brand där både människor, och djur omkom , rädslan gick från generation till generation pga att mina släktingar inte hade bearbetat det trauma de genomled efter den stora eldsvådan.

Innan jag började arbeta som en professionell spådam så har jag också bearbetat det jag upplevt i mitt nuvarande liv och som påverkat mig i negativ riktning .
När jag kände mig hel, när jag kände livets harmoniska vindar och när jag kände att mitt liv var i balans, då var det också dags att hjälpa andra så att också de kunde få hjälp i sin strävan att få “svar” och förhoppningsvis också upptäcka och utveckla sin andliga sida.

Jag har under en del år givit vägledning och tagit emot klienter i mitt hem, vilket jag också gör idag, men inte lika ofta .Jag arbetar också på en av nätets mest populära spålinjer och kan på så sätt nå ut på ett sätt som gör att jag kan hjälpa fler.