Uncategorized

Den mediala vägen genom din egen kraft!

Väldigt många människor rusar runt som vansinniga i jakt på att prestera så mycket som möjligt, eftersom de är övertygade att det är det som ger dem ett värde som människa, som avgör om de har “lyckats” eller inte. Ofta går deras tankar som t.ex. : Man måste slita och arbeta hårt, annars blir man varken rik eller kommer någonstans här i livet, man måste visa att man duger till något eller, ålderdomen betyder sjukdom, lidande och att livet är slut, osv, osv.

Vårt samhälle bygger på att det du gör, det du presterar, det som gynnar samhället, att det är det som betyder något. Eftersom många generationer har burit på den tron så spelar naturligtvis vår uppfostran också roll! Vi är alltså otal som tror att det yttre är det som gör oss lyckliga fast den verkliga kraften till lycka och harmoni finns inom oss alla.
Vägen till din egen kraft är det du tänker, uttrycker och det du väljer att fokusera på, så bestäm dig för vilket sorts liv du vill ha, affirmera det, fastställ det och fokusera på det och sist men inte minst ha tillit till att det blir så.

När du ser hur ditt liv förändras/förbättras bara av att du ändrar din tanke så kommer du att fråga dig varför du lagt så stor möda med att bara fokusera och kämpa för det yttre!
När du kommer underfund med att kraften verkligen existerar och därmed följer människan naturliga utveckling så kommer du att upptäcka att alla delar av ditt liv förändras till det bättre, du kommer att känna upprymdhet, lättnad och en enorm befrielse.

Om människor var medvetna om vilken kraft det finns i det talade ordet så skulle de med säkerhet vara mycket försiktigare med vad de säger, mao du befäster, ditt ord, ditt ord står fast. Om du befäster ord som t.ex. fattigdom och bedrövelse så får du mer av just det, det är den energin som finns i dina tankar kring dessa ord som gör att du drar till dig mer av samma sort.
Vissa meditationstekniker använder sig t.ex. av kraften hos ett visst ord, ett mantra för att nyttja den energi/kraft som finns i ordet och därmed åstadkomma större lycka och ett välmående. Om du är lockad av att pröva den här metoden så kan du välja ett ord som du sedan upprepar högt 15 gånger vid tre tillfällen varje dag. Efter 1 månad så kommer du att upptäcka hur dina tankar och ord förändrats!

En annan metod är affirmationer där du kan välja en positiv mening som har innebörden av det du önskar, men kom ihåg att det alltid ska vara i nutid och att du med hjälp av inre bilder målar upp hur dina önskningar ser ut.

Ex på affirmationer :

1. Jag bor i mitt drömhus och det ser ut ……
2. Jag har ett överflöd av pengar som jag ska spendera på…..
3. Jag känner mig frisk och full av energi…. Osv osv

Upprepa affirmationerna morgon och kväll 5 minuter varje gång!

Många som arbetar med healing menar att vi bör upprepa våra affirmationer 15 gånger/dag för att få nödvändig kraft men jag föreslår att du prövar dig fram eftersom det enligt mig kan vara individuellt.

Ljus, Kärlek och Kraft!

Thilde

Comments Off on Den mediala vägen genom din egen kraft!