Vikten av självkännedom !

För att du ska kunna växa i din andlighet så ska du förutom att arbeta med dig själv, vara uppmärksam på din omgivning, vilka människor du har omkring dig, bla för att kunna urskilja om du har människor som dränerar dig på energi. Här har jag valt att använda mig av Ingalills Roos otroliga bok, energitjuvar, som en bra källa.
Människor som omedvetet eller medvetet använder andras energi för att själv må bättre, som inte har förmågan att dela sin egen energi med någon annan, dvs som endast “tar” energi av sina medmänniskor, lider av stora obearbetade känslor som de ständigt försvarar och vägrar att se. Ofta visar de sig genom att alltid vilja bestämma och de slänger ofta ur sig kommentarer, pikar för att förminska och där igenom blir de för stunden avlastade från en del av sitt obearbetade inre. Du kan också känna igen dem genom den trötthet och svaghet som kommer i umgänget med dem och om de konfronteras så har de ofta starka försvarsmekanismer och mycket förnekanden. De har ett maktbeteende som ofta växt genom bortträngda känslor av stor vrede och hat – de sänder ut en negativ, psykisk energiström som kan skada och i värsta fall ge ärr.
Här är alltså en av anledningarna till att vi alla bör möta och bearbeta inre känslor och händelser så att vi kan leva som fria och hela själar, – bortträngda och gömda känslor dyker alltid upp, förr eller senare, i någon form, så vikten av självkännedom är stor.
( vi ska komma ihåg att vi alla mer eller mindre bär på olika smärtsamma känslor som vi inte vill kännas vid.)
Ett bra sätt för ett steg i rätt riktning är om vi fokuserar på vad vi dras till, vad som vi tycker om att göra, det som gör oss glada och harmoniska, då kan de omedvetna undangömda känslorna göra sig påminda och där igenom så kan vi starta resan mot att leva livet fullt ut.
De människor som bär på stora traumatiska händelser, och som “vägrar” att möta sig själv behöver professionell hjälp för att lösa sina känsloknutar så att de själva kan må bra och så att omgivningen inte drabbas av deras projektioner dvs så att de inte för över sina personliga, negativa olustkänslor och attityder på andra.
Om du har bra självkännedom, är medveten om ditt egenvärde så kan du oftast avgöra vad som ligger hos dig själv och vad som tillhör den andre och du har också lättare att genomskåda någon som bara är ute efter din energi. Om vi inte har en bra självkännedom och respekt för oss själva så är det svårt att avgöra var projektionen/vreden hör hemma och vi tar då själva lätt på oss skulden.
Låt inga energitjuvar få förstöra din inre frid!
Thilde

Det är viktigt att ……

Den hälsosamma fridfullheten!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *