Vi har alla någon gång sårats och/eller sårat särskilt dem som står oss nära – medvetet eller omedvetet gör vi varandra illa!

Och det handlar om starka känslor ofta i kärlek där såren blir djupa och svårläkta, ofta pga att vi har så svårt att säga ett förlåt. Men faktum är att det är när du använder förlåtelsen och försoningen som du hittar din inre balans och återknyter gemenskapen och kan må bra igen!
Men varför har så många så svårt för förlåtelse?
Många ser förlåtelse som en prestigeförlust, som ett nederlag, och vissa tom som en svaghet, och de är ofta helt omedvetna om att de genom att använda sin ödmjukhet får chansen till ett mer välmående inre och en förbättrad relation till andra, ! De strider och vill till varje pris ha “ rätt” !
Det finns två slags förlåtelse, den urskuldande och den erkännande .Den urskuldande handlar ofta om personer med okunskap och omogenhet när det gäller att ta moraliskt ansvar medan den erkännande förlåtelsen handlar om en person som visar på ett klart ansvar för en medveten handling. Det är den senare som ger obalanser och skuld om personen inte förstår viktigheten av förlåtelse både för sig själv och den som drabbats.
Den som inte har förmåga att förlåta lagrar en omedveten och/eller medveten skuld som förvandlas till känslomässiga sår i form av oro och ångest som till slut försvagar och som kan ge både fysiska och psykiska besvär.
Ett ex på hur kraftfull förlåtelsen kan vara, är när dömda brottslingar fått möta offren och/eller anhöriga för de brott de begått, för att be om förlåtelse. Förlåtelsen och försoningen lyder : jag ursäktar dig som människa men inte den handling du gjort, men vi måste gå vidare båda två, så låt oss hjälpas åt! Ofta har då de som drabbats fått ett inre lugn av att de kan försonas med det som hänt och den som begått brottet kommer ofta till insikt med vad han/hon åsamkat vilket ofta leder till att denne väljer en annan väg, den rätta livsvägen.
När vi förlåter så kan vi försonas med oss själva, vi inser vad vi gjort och vad det givit för konsekvenser även om vi inte kan få det ogjort och minnet lever kvar. Förlåtelsen och försoningen kräver mod, men ger oss tusenfalt tillbaka och kom ihåg att vi “bara” är människor och att ingen är felfri , vi är här för att lära oss och för att få vår själ att växa.
Om du har blivit drabbad eller sårad av någon som inte inser eller vill ge ett förlåt så ät der viktigt att du inom dig förlåter den som givit dig smärta, mao du förlåter personen och inte handlingen och därmed så släpps du fri och kan gå vidare, du stannar inte i känslor av sårbarhet, bitterhet, argsinthet och oro – du lämnar det åt universum! Och vis av erfarenheten så kan du då fortsätta på din vandring genom livet!
Ljus och Kärlek
Thilde

Healingens underbara kraft!

Astrologi – Karaktär och händelser i en människas liv byggd på himlakroppars placeringar!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *