Month: September 2016

Ditt energifält/ditt liv

Allt består av energier – allt som är konkret, dvs allt som kan uppfattas med syn, hörsel, känsel, smak eller lukt och allt som är abstrakt dvs egenskaper, känslor, förlopp och tillstånd – ja, precis allt består av energier. Ditt liv/ditt energifält har formats tex utifrån uppfostran, erfarenheter, attityder och övertygelser, och sänder hela tiden …

Continue Reading

Välkommen tillbaka!

Drömmar ! Vissa gånger kan du känna som om “drömmen” är verklig när du vaknar, du kanske har upplevt dofter, känt smaker och kommer ihåg en detaljrik dialog med någon som i verkliga livet stått dig nära, men som nu är avliden – då kan det vara så att du har gjort en astralresa, …

Continue Reading